Προγράμματα Ανακύκλωσης

Στο σχολείο μας εφαρμόζονται προγράμματα με σκοπό την ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης των μαθητών μας. Πιο συγκεκριμένα:

  • Πρόγραμμα ανακύκλωσης λαμπτήρων.
  • Πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών .
  • Πρόγραμμα ανακύκλωσης πλαστικών καπακιών.
  • Πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού.
  • Πρόγραμμα ανακύκλωσης δοχείων τόνερ.

Επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους και βρείτε τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία κάθε τάξης.

 

Α' Δημοτικού

a dimotikou

Β' Δημοτικού

a dimotikou

Γ' Δημοτικού

a dimotikou

Δ' Δημοτικού

a dimotikou

Ε' Δημοτικού

a dimotikou

ΣΤ' Δημοτικού

a dimotikou