Ολοήμερο

Το σχολείο μας λειτουργεί ως ολοήμερο . Τη φετινή χρονιά φοιτούν 55  μαθητές / τριες .

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός είναι η κα.Χαριτωνίδου Ελένη

Διδακτικά Αντικείμενα που διδάσκονται είναι :

  • ΜΕΛΕΤΗ : ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
  • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ : ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ - ΝΤΑΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  • ΜΟΥΣΙΚΗ : ΣΑΡΛΗ ΝΑΤΑΣΣΑ
  • ΑΓΓΛΙΚΑ : ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ - ΖΙΓΚΡΙΚΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους και βρείτε τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία κάθε τάξης.

 

Α' Δημοτικού

a dimotikou

Β' Δημοτικού

a dimotikou

Γ' Δημοτικού

a dimotikou

Δ' Δημοτικού

a dimotikou

Ε' Δημοτικού

a dimotikou

ΣΤ' Δημοτικού

a dimotikou