Ολοήμερο

Το σχολείο μας λειτουργεί ως ολοήμερο. Τη φετινή χρονιά φοιτούν 73  μαθητές/τριες.

Υπεύθυνοι  εκπαιδευτικοί: Κοτζαμάνης Δημήτριος - Σάρλη Νατάσσα 

Διδακτικά Αντικείμενα που διδάσκονται είναι :

  • ΜΕΛΕΤΗ : Κοτζαμάνης - Σίσκου - Καλαθέρη - Ηλιοδρομίτη - Βαρλάμη - Μπέλλου - Φρυγανά - Καβαρατζή - Τσαρκοβίστα - Κωνσταντινίδου. 
  • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ : Μαραντίδου.
  • ΜΟΥΣΙΚΗ : Σάρλη.
  • ΑΓΓΛΙΚΑ : Συρόγιαννη - Ζιγκρικά.

Επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους και βρείτε τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία κάθε τάξης.

 

Α' Δημοτικού

a dimotikou

Β' Δημοτικού

a dimotikou

Γ' Δημοτικού

a dimotikou

Δ' Δημοτικού

a dimotikou

Ε' Δημοτικού

a dimotikou

ΣΤ' Δημοτικού

a dimotikou