Ιστορία

1. ΙΔΡΥΣΗ

Το 7ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας, ιδρύθηκε το έτος 1924 ως 2/θεσιο (Φ.Ε.Κ. 142 / 1924).

 • Προήχθη σε 3/θέσιο το έτος 1934 (Φ.Ε.Κ. 202 /1934)
 • Προήχθη σε 4/θέσιο το έτος 1938 (Φ.Ε.Κ. 382 /1938)
 • Προήχθη σε 5/θέσιο το έτος 1955 (Φ.Ε.Κ. 71 /1955)
 • Προήχθη σε 6/θέσιο το έτος 1959 (Φ.Ε.Κ. 138 /1959)
 • Προήχθη σε 7/θέσιο το έτος 1960 (Φ.Ε.Κ. 203 /1960)
 • Υποβιβάστηκε σε 6/θέσιο το έτος 1970 & λειτούργησε ως 6/θέσιο μέχρι το σχολικό έτος 1977-78
 • Τα σχολικά έτη 1978 - 79 & 1979 - 80 λειτούργησε ως 8/θέσιο
 • Το σχολικό έτος 1980 - 81 προήχθη σε 9/θέσιο
 • Το σχολικό έτος 1981 - 82 προήχθη σε 10/θέσιο
 • Το σχολικό έτος 1982 - 83 προήχθη σε 11/θέσιο
 • Το σχολικό έτος 1983 - 84 προήχθη σε 12/θέσιο και έτσι λειτουργεί μέχρι σήμερα.

2. ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ

 • Το σχολείο στεγαζόταν μέχρι και το σχολικό έτος 1996-97 σε παλαιό ιδιωτικό κτίριο στην οδό Βουδικλάρη 24, συνιδιοκτησίας των Α) Φ. Πετρίλη, Β) Π. Μαστροδημήτρη. Το 1965 έγινε προσθήκη 3 αιθουσών.
 • Το διδακτήριο αποτελούνταν συνολικά από επτά αίθουσες και ένα γραφείο. Μέσα στον προαύλιο χώρο, επιφανείας 290 τ.μ. υπήρχε μια παλαιά αποθήκη και τουαλέτες. Επίσης υπήρχε μικρός ανθόκηπος 50 τ.μ. καθώς και οπωροφόρα δέντρα. Ήταν περιφραγμένο με μαντρότοιχο μήκους 72 περίπου μέτρων. Η ύδρευση του σχολείου γινόταν από το δίκτυο της πόλης και ο φωτισμός του από τη ΔΕΗ.
 • Από το 1980 - 81 έγινε μίσθωση τριών αιθουσών στην παρακείμενη πολυκατοικία Αφράτη και το 1992 έγινε μίσθωση μιας ακόμη αίθουσας, στην οικία Κριθαρέλη, για να λειτουργούν όλα τα τμήματα με πρωινό ωράριο.
 • Το σχολικό έτος 1997 - 98 και 1998 - 99 το σχολείο λειτούργησε στα ενοικιασμένα τέσσερα παραρτήματα γύρω από το παλαιό κτίριο, έξι στο κτίριο "ΟΒΒΑΔΙΑ" της οδού Περικλέους Σταύρου, ένα στο 4ο Δημοτικό Σχολείο & ένα στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Για τις ανάγκες του Σχολείου μισθώθηκε το οίκημα της οδού Βουδικλάρη 15.
 • Το σχολικό έτος 1999-2000 και μετά από 75 χρόνια, το 7ο Δημοτικό στεγάσθηκε σε δικό του σύγχρονο διδακτήριο μεταξύ των οδών Αποστόλη και Βώκου.

3.ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

1.Μασούρη Μαρία 1930-1934

2.Μάκρας Χρήστος 1934-1936

3.Μασούρη Μαρία 1936-1938

4.Αποστόλου Βασίλειος 1938-1943

5.Κανάρης Σταμάτιος 1943-1944

6.Αποστόλου Βασίλειος 1944-1946

7.Κανάρης Σταμάτιος 1946-1954

8.Νάνος Γεώργιος 1954-1970

9.Κανελλάκης Γεώργιος 1970-1975

10.Δημητρίου Δημήτριος 1975-1976

11.Βογιατζή Αμέρισσα 1976-1978

12.Μπένος Ιωάννης 1978-1981

13.Βογιατζή Αμέρισσα 1981-1985

14.Ζαχαριάδου Δέσποινα 1985-1986

15.Ζαχαριάδης Βασίλειος 1986-1991

16.Μπίρμπας Ιωάννης 1991-1994

17.Σταματιάδης Ιωάννης 1994-2007

18.Δάσκος Γρηγόριος 2007-2020

19.Φραντζεσκίδου Αγγελική 2020-2023

20.Σούλτος Λεωνίδας 2023-.......

4. ΤΜΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Το σχολικό έτος 2002-2003 λειτούργησε Τάξη Υποδοχής και το επόμενο σχολικό έτος 2003-2004 Ολοήμερο σχολείο με δύο τμήματα.
 • To 2009 ιδρύθηκε Τμήμα Ένταξης .
 • Από το Σχολικό Έτος 2009 - 2010 όλες οι τάξεις του σχολείου διαθέτουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο και διαδραστικούς πίνακες κάνοντας με αυτό τον τρόπο πράξη το νέο σύγχρονο ψηφιακό σχολείο .
 • Από το Σχολικό Έτος 2010 - 2011 το σχολείο λειτουργεί με το Νέο Αναμορφωμένο Ενιαίο Πρόγραμμα του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
 • Από το Σχολικό Έτος 2011 - 2012 το σχολείο λειτουργεί ως πιλοτικό στην εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών (99 δημοτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα).
 • Από το σχολικό έτος  2015 - 2016 το σχολείο υλοποιεί πρόγραμμα Ρομποτικής Εκπαίδευσης.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το σχολείο λειτούργησε κανονικά, όλα τα έτη λειτουργίας του, από την ίδρυσή του πάντα με πλήρες προσωπικό.

Επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους και βρείτε τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία κάθε τάξης.

 

Α' Δημοτικού

a dimotikou

Β' Δημοτικού

a dimotikou

Γ' Δημοτικού

a dimotikou

Δ' Δημοτικού

a dimotikou

Ε' Δημοτικού

a dimotikou

ΣΤ' Δημοτικού

a dimotikou