Πρόγραμμα "ΕΥ ΖΗΝ"

Το ΕΥ ΖΗΝ αποτελεί ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων έχοντας ως αποδέκτη το μαθητικό πληθυσμό της χώρας.

Το πρόγραμμα καταγράφει και αξιολογεί διαδοχικά διάφορες παραμέτρους υγείας των μαθητών.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών.

Επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους και βρείτε τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία κάθε τάξης.

 

Α' Δημοτικού

a dimotikou

Β' Δημοτικού

a dimotikou

Γ' Δημοτικού

a dimotikou

Δ' Δημοτικού

a dimotikou

Ε' Δημοτικού

a dimotikou

ΣΤ' Δημοτικού

a dimotikou