Σεμινάριο - Δειγματική Διδασκαλία Γλώσσας Εκπ/κων Α΄τάξεων 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Εύβοιας

Την Τρίτη 8/12/15, από 08:10 έως 14:00 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας,  θα πραγματοποιηθεί Επιμορφωτική συνάντηση  για τους δασκάλους της Α’ τάξης της 3ης  Περ. Δημ. Εκπ/σης Εύβοιας με θέμα:

«Σύγχρονες προσεγγίσεις μάθησης για τη διδασκαλία Γλώσσας  Α΄ Δημοτικού»

Πρόγραμμα συνάντησης:  

08:10-09:40

Δειγματική διδασκαλία του γράμματος Χ από την Εκπ/κό

κ. Μαρία Μαρκάκη (μαθητές Α1΄του 7ου Δ.Σ. Χαλκίδας)

09:40-10:00

Διάλειμμα

10:00-11:00

Ψηφιακό περιβάλλον και εφαρμογές για το μάθημα της  Γλώσσας  Α΄ Δημοτικού από την Εκπ/κό του Α2΄του 7ου Δ.Σ. Χαλκίδας κ. Ελένη Ηλιοδρομίτη

11:00-11:30

Αναγνωστικές δεξιότητες για μαθητές/τριες Α΄Δημοτικού:

Η Γλώσσα ως όχημα γενικής εκπαίδευσης από το Σχ. Σύμβουλο 3ης Περιφέρειας Δ. Ε. Εύβοιας Δρ. Δημήτριο Μητάκο

11:30-11:45

Διάλειμμα

11:45-14:00

Διάλογος – ανταλλαγή απόψεων - συμπεράσματα

Επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους και βρείτε τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία κάθε τάξης.

 

Α' Δημοτικού

a dimotikou

Β' Δημοτικού

a dimotikou

Γ' Δημοτικού

a dimotikou

Δ' Δημοτικού

a dimotikou

Ε' Δημοτικού

a dimotikou

ΣΤ' Δημοτικού

a dimotikou