Καλό Καλοκαίρι

Η Διεύθυνση, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες του σχολείου μας 

σας εύχονται

Καλό Καλοκαίρι

Επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους και βρείτε τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία κάθε τάξης.

 

Α' Δημοτικού

a dimotikou

Β' Δημοτικού

a dimotikou

Γ' Δημοτικού

a dimotikou

Δ' Δημοτικού

a dimotikou

Ε' Δημοτικού

a dimotikou

ΣΤ' Δημοτικού

a dimotikou