24/6/2020 Ανακοίνωση προς τους Γονείς - Κηδεμόνες του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας

Σύμφωνα με οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων για όλους τους μαθητές/τριες, είναι η Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020.

Σας γνωρίζουμε μετά από νεώτερες οδηγίες, ότι την Παρασκευή 26/6/2020 οι μαθητές/τριες θα προσέλθουν στο σχολείο για την επίδοση των Ελέγχων Προόδου Γ΄ τριμήνου και των Τίτλων Προόδου και Σπουδών ως εξής:

 1. 08.15΄ ώρα προσέλευσης μαθητών υποτμημάτων Α. Οι μαθητές θα παραλάβουν σε κλειστούς φακέλους τους Ελέγχους Προόδου και Τίτλους Προόδου και Σπουδών και θα αποχωρήσουν στις 09.00΄.

 2. 10.00΄ ώρα προσέλευσης μαθητών υποτμημάτων Β. Οι μαθητές θα παραλάβουν σε κλειστούς φακέλους τους Ελέγχους Προόδου και Τίτλους Προόδου και Σπουδών και θα αποχωρήσουν στις 10.45΄.

 3. 11.30΄-12.30΄: προσέλευση για επίδοση Ελέγχων Προόδου και Τίτλων Προόδου και Σπουδών των μαθητών/τριών που απουσίαζαν δικαιολογημένα από το σχολείο με υπεύθυνη δήλωση των γονέων- κηδεμόνων τους.

 4. Οι μαθητές/τριες που δεν θα προσέλθουν στο σχολείο για επίδοση Ελέγχων Προόδου και Τίτλων Προόδου και Σπουδών, θα τους παραλάβουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email που έχουν δηλώσει στο σχολείο.

 Με εκτίμηση

  Δάσκος Γρηγόρης

Δ/ντης 7ου Δ. Σχ. Χαλκίδας

Επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους και βρείτε τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία κάθε τάξης.

 

Α' Δημοτικού

a dimotikou

Β' Δημοτικού

a dimotikou

Γ' Δημοτικού

a dimotikou

Δ' Δημοτικού

a dimotikou

Ε' Δημοτικού

a dimotikou

ΣΤ' Δημοτικού

a dimotikou