16/6/2020 Ανακοίνωση προς γονείς - κηδεμόνες 7ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας για τη λήξη των μαθημάτων


Αγαπητοί γονείς - κηδεμόνες,
Καθώς οδεύουμε στη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020, σας ενημερώνουμε σύμφωνα με οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. ότι :
1. Ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων για τα Δημοτικά ορίστηκε η Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020.
2. Οι τίτλοι προόδου (τάξεις Α΄- Ε΄), οι τίτλοι σπουδών (Στ΄ τάξη) καθώς και οι Έλεγχοι Προόδου των μαθητών/τριών ( Γ ΄ - Στ΄ τάξεων), θα δοθούν σε φάκελο στους μαθητές/τριες ως εξής: Την Πέμπτη 25/6/2020 στους μαθητές των υποτμημάτων Α΄ (τελευταία ημέρα παρουσίας τους στο σχολείο) και την Παρασκευή 26/6/2020 στους μαθητές των υποτμημάτων Β΄ (τελευταία ημέρα παρουσίας τους στο σχολείο). Οι έλεγχοι προόδου θα σας αποσταλούν και ηλεκτρονικά στα email, τα οποία έχετε δηλώσει στο σχολείο.
3. Οι τίτλοι προόδου, τίτλοι σπουδών και οι έλεγχοι προόδου των μαθητών/τριών που με υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους, δεν έρχονται σχολείο, θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στα email, τα οποία έχoυν δηλώσει στο σχολείο.
4. Τα μαθήματα στο σχολείο θα πραγματοποιηθούν κανονικά και την Παρασκευή 26/6/2020.
5. Δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος η καθιερωμένη γιορτή αποφοίτησης των μαθητών της Στ΄τάξης.
6. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να κρατήσουν τα βιβλία τους για την επόμενη σχολική χρονιά.
              Με εκτίμηση
               Γρ. Δάσκος
Διευθυντής 7ου Δ. Σχ. Χαλκίδας

Επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους και βρείτε τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία κάθε τάξης.

 

Α' Δημοτικού

a dimotikou

Β' Δημοτικού

a dimotikou

Γ' Δημοτικού

a dimotikou

Δ' Δημοτικού

a dimotikou

Ε' Δημοτικού

a dimotikou

ΣΤ' Δημοτικού

a dimotikou