Εγγραφές μαθητών/τριών στην Α΄τάξη για το σχολικό έτος 2020 - 2021

Από την 15η έως και την 29η Μαΐου 2020, από ώρα 09.00 - 13.00΄ (εργάσιμες ημέρες) και μετά από τηλεφωνικό ραντεβού (τηλ. 22210 86505), θα πρέπει οι γονείς - κηδεμόνες να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο δημοτικό σχολείο που ανήκουν σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου (τα όρια της σχολικής περιφέρειας υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Εύβοιας), προσκομίζοντας:

α. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., ή ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

β. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ). (το έντυπο από το σχολείο ή το διαδίκτυο ή από τον γιατρό που θα εξετάσει το παιδί)

γ. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας μαθητή (μισθωτήριο ή συμβόλαιο κατοικίας ή εκκαθαριστικό εφορίας ή λογαριασμός ΔΕΗ),  στο όνομα ενός εκ των δύο γονέων.

δ. Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου.

Επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους και βρείτε τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία κάθε τάξης.

 

Α' Δημοτικού

a dimotikou

Β' Δημοτικού

a dimotikou

Γ' Δημοτικού

a dimotikou

Δ' Δημοτικού

a dimotikou

Ε' Δημοτικού

a dimotikou

ΣΤ' Δημοτικού

a dimotikou