24/3/2020 Ανακοίνωση προς γονείς - κηδεμόνες 7ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας

Αγαπητοί γονείς - κηδεμόνες,

Για την ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εργάζονται καθημερινά για να προετοιμάσουν την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

2. Οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. ήρθαν την 23/3/2020 στο σχολείο. 

3. Δυστυχώς το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (όπως και σε προηγούμενη ανακοίνωση σας γνωστοποίησα), δεν λειτουργεί εύκολα. Σήμερα από το πρωί είναι αδύνατον να ανοίξει.

    Δεν μπορεί όμως το σχολείο μας  να κάνει κάτι γι αυτό. Είναι ευθύνη άλλων.

4. Ήδη ως σχολείο έχουμε προετοιμάσει  - οργανώσει στην πλατφόρμα e- class όσα πρέπει, για να μπορούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του σχολείου μας  (με τη βοήθεια των γονέων τους) να εισέρχονται, όταν σας το ανακοινώσουμε.

5. Όταν το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο λειτουργήσει και πάλι, θα μπορούμε άμεσα καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας να απαντούμε στα email σας καθώς και όσοι γονείς δεν έχετε κάνει ακόμη λογαριασμό μαθητή στο ΠΣΔ, να μπορείτε πλέον να κάνετε.

6. Θα υπάρξει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του σχολείου για το από πότε μπορείτε να μπαίνετε στα τμήματα των παιδιών σας και να κατεβάζετε τις εργασίες που θα ανεβάζουν οι δάσκαλοί τους.(ελπίζουμε σύντομα - εξαρτάται από τη λειτουργία του ΠΣΔ).

7. Οι αριθμοί μητρώου των μαθητών Γ - Δ - Ε - Στ  τάξεων βρίσκονται στον Έλεγχο Προόδου που έχετε πάρει το α΄ τρίμηνο. Για τις Α΄ και Β΄ τάξεις μπορείτε να στέλνετε email στο σχολείο για να σας τον στέλνουμε. Επίσης η βαθμολογία του β΄τριμήνου θα δοθεί στους γονείς - κηδεμόνες, όταν ανοίξουν τα σχολεία (οδηγία Υ.ΠΑΙ.Θ)

Εργαζόμαστε όλοι μας σε αυτήν την δύσκολη και πρωτόγνωρη συγκυρία με μοναδικό στόχο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη βοήθεια που θέλουμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας - μαθητές μας.

Σας ευχαριστώ 

Με εκτίμηση

Γρ. Δάσκος 

Δ/ντης 7ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας 

 

Επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους και βρείτε τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία κάθε τάξης.

 

Α' Δημοτικού

a dimotikou

Β' Δημοτικού

a dimotikou

Γ' Δημοτικού

a dimotikou

Δ' Δημοτικού

a dimotikou

Ε' Δημοτικού

a dimotikou

ΣΤ' Δημοτικού

a dimotikou