22/3/2020 Ανακοίνωση για γονείς - κηδεμόνες 7ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας

Αγαπητοί γονείς - κηδεμόνες ,

σας γνωρίζουμε ότι:

1. Η  έγκυρη ενημέρωσή σας για κάθε θέμα που αφορά την λειτουργία του σχολείου θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου (www.7dimotikoxalkidas.gr) καθώς και με την αποστολή (e-mail), όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

2. Το σχολείο λειτουργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις, εγκυκλίους και οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Εύβοιας.

3. Θα ενημερωθείτε σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπ/ση όταν και το σχολείο έχει τις σχετικές οδηγίες από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Εύβοιας.

Ευχόμαστε σε όλους υγεία και δύναμη.

Με εκτίμηση

Γρ. Δάσκος

Δ/ντης 7ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας

Επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους και βρείτε τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία κάθε τάξης.

 

Α' Δημοτικού

a dimotikou

Β' Δημοτικού

a dimotikou

Γ' Δημοτικού

a dimotikou

Δ' Δημοτικού

a dimotikou

Ε' Δημοτικού

a dimotikou

ΣΤ' Δημοτικού

a dimotikou