Απολύμανση Σχολείου

Την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020, απολυμάνθηκε το σχολείο μας από συνεργείο του Δήμου Χαλκιδέων. 

Επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους και βρείτε τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία κάθε τάξης.

 

Α' Δημοτικού

a dimotikou

Β' Δημοτικού

a dimotikou

Γ' Δημοτικού

a dimotikou

Δ' Δημοτικού

a dimotikou

Ε' Δημοτικού

a dimotikou

ΣΤ' Δημοτικού

a dimotikou