Επιμορφωτική Συνάντηση :«Η Εκπαίδευση στο συνηθισμένο σχολείο μέσα από εναλλακτικές οπτικές»

 Tη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στο 7ο Δ.Σ. Χαλκίδας και ώρα 8:30 π.μ. – 14.00 μ.μ, επιμορφωτική συνάντηση για τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων  των Δημοτικών Σχολείων : 7ο Χαλκίδας - 24ο Χαλκίδας - 3ο Ψαχνών και 1ο Καστέλας

Θέμα της ημερίδας «Η Εκπαίδευση στο συνηθισμένο σχολείο μέσα από εναλλακτικές οπτικές».  Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει τις εισηγήσεις:

  • Εργαλεία διαχείρισης παραβατικών συμπεριφορών.
  • Διάγνωση Ικανοτήτων των μαθητών.
  • Ποιος καθοδηγεί τη μαθησιακή διαδικασία;
  • Η χρήση της Βιντεοανάλυσης για την επίτευξη της «4/πλης στοχοθεσίας»
  • Ομάδες τυχαιότητας και συμπλοκότητα επικοινωνιακών καναλιών.

Επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους και βρείτε τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία κάθε τάξης.

 

Α' Δημοτικού

a dimotikou

Β' Δημοτικού

a dimotikou

Γ' Δημοτικού

a dimotikou

Δ' Δημοτικού

a dimotikou

Ε' Δημοτικού

a dimotikou

ΣΤ' Δημοτικού

a dimotikou