Βιωματικό σεμινάριο ενδυνάμωσης και υποστήριξης εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπ/σης

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας και το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Χαλκίδας, διοργανώνουν  Βιωματικό Σεμινάριο, με θέμα: «Ταξιδεύοντας με τις ιστορίες».

Το συγκεκριμένο σεμινάριο αποτελεί μια προσπάθεια βιωματικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Α/θμιας, με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικο- συναισθηματικών δεξιοτήτων και την προσωπική τους ενδυνάμωση επάνω στον επαγγελματικό τους ρόλο. Βασικό εργαλείο σε αυτήν τη διαδικασία εκπαίδευσης και εμψύχωσης είναι η χρήση και η ανάλυση τής ιστορίας, σε συνδυασμό με δομημένες ασκήσεις και τεχνικές ενεργητικής μάθησης.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν θέματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους στο πλαίσιο τής σχολικής κοινότητας, να επικοινωνήσουν, να μοιραστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες και προβληματισμούς με άλλους συναδέλφους, να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν συναισθήματα και να αναδείξουν ψυχικά και συναισθηματικά αποθέματα που διαθέτουν, βελτιώνοντας την παιδαγωγική τους στάση.

Το σεμινάριο θα λειτουργήσει με τη μορφή μιας ομάδας εκπαιδευτικών (12-20 άτομα) που έχουν εμπειρία στο βιωματικό τρόπο εκπαίδευσης.Θα πραγματοποιηθούν τέσσερις (4) δίωρες συναντήσεις (Τρίτη 05-03, Τρίτη 12-03, Τρίτη 19-03 και Τρίτη 26-03) και ώρα 17.00-19.00), στο 7οΔημ. Σχ. Χαλκίδας (Αποστόλη 46), επάνω στις εξής θεματικές:

1ησυνάντηση: (05-03-2019): Γνωρίζουμε και χτίζουμε την ομάδα, αναπτύσσουμε δεξιότητες συνεργασίας

2ησυνάντηση: (12-03-2019)Βελτιώνουμε την επικοινωνία μας στη σχολική κοινότητα

3ησυνάντηση: (19-03-2019)Ενισχύουμε την αυτοεκτίμησή μας και καλλιεργούμε ευεργετικές συμπεριφορές για την αυτοεκτίμηση των μαθητών

4ησυνάντηση: (26-03-2019)Αναβαθμίζουμε τον εκπαιδευτικό μας ρόλο, αναζητώντας τα ψυχικά μας αποθέματα

Επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους και βρείτε τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία κάθε τάξης.

 

Α' Δημοτικού

a dimotikou

Β' Δημοτικού

a dimotikou

Γ' Δημοτικού

a dimotikou

Δ' Δημοτικού

a dimotikou

Ε' Δημοτικού

a dimotikou

ΣΤ' Δημοτικού

a dimotikou