Βιωματικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής για τους μαθητές/τριες Γ΄και Δ΄τάξεων

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής του Ι.Ο.Α.Σ , με τίτλο "Κυκλοφορώ με ασφάλεια", θα συμμετέχουν οι μαθητές/τριες των Γ΄και Δ΄ τάξεων του σχολείου μας, την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019.

Η εφαρμογή του προγράμματος γίνεται με βιωματικό διαδραστικό τρόπο, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν τους βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής , με την ενεργή συμμετοχή τους. Δίνεται έμφαση

στο ζήτημα της ασφάλειας των παιδιών, ως πεζοί, ως επιβάτες ΙΧ, ως ποδηλάτες και ως χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους και βρείτε τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία κάθε τάξης.

 

Α' Δημοτικού

a dimotikou

Β' Δημοτικού

a dimotikou

Γ' Δημοτικού

a dimotikou

Δ' Δημοτικού

a dimotikou

Ε' Δημοτικού

a dimotikou

ΣΤ' Δημοτικού

a dimotikou