Λήξη Α΄ τριμήνου

 Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριων  των Α΄και Β΄τάξεων και η παράδοση της βαθμολογίας για τους μαθητές/τριες των Γ΄, Δ΄, Ε΄και Στ΄τάξεων θα γίνει την Δευτέρα 17  Δεκεμβρίου   2018 και από ώρα 12.25΄  έως  14.00΄.

Επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους και βρείτε τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία κάθε τάξης.

 

Α' Δημοτικού

a dimotikou

Β' Δημοτικού

a dimotikou

Γ' Δημοτικού

a dimotikou

Δ' Δημοτικού

a dimotikou

Ε' Δημοτικού

a dimotikou

ΣΤ' Δημοτικού

a dimotikou