Επιμορφωτική δράση με θέμα : "Νέα προγράμματα σπουδών των ξένων γλωσσών - Ενιαίο πρόγραμμα σπουδών των ξένων γλωσσών"

Με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 7 Μαίου 2018 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του σχολείου μας η επιμορφωτική δράση με θέμα: "Νέα προγράμματα σπουδών των ξένων γλωσσών - Ενιαίο πρόγραμμα σπουδών των ξένων γλωσσών", από τη Σχολική Σύμβουλο Αγγλικής Δρ. Άννα Σιγανού. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν:

1. "Φιλοσοφία του ΕΠΣ-ΞΓ, Δημιουργία αναλυτικού προγράμματος και ανάπτυξη σεναρίου διδασκαλίας"

2. "Μεθοδολογία διδασκαλίας και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού με βάση τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στο μάθηματης ξένης γλώσσας"

3. "Ανάπτυξη διδακτκών σεναρίων και γραπτών δοκιμασιών αξιολόγησης".

4. "Ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων - Learning by design".

Επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους και βρείτε τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία κάθε τάξης.

 

Α' Δημοτικού

a dimotikou

Β' Δημοτικού

a dimotikou

Γ' Δημοτικού

a dimotikou

Δ' Δημοτικού

a dimotikou

Ε' Δημοτικού

a dimotikou

ΣΤ' Δημοτικού

a dimotikou