Διεξαγωγή Ημερίδας Εκπ/κων Αγγλικής Γλώσσας Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης από την Δρ. Άννα Σιγανού, Σχολική Σύμβουλο ΠΕ06

Ημερίδα με θέμα: «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Μία πολυαισθητηριακή και βιωματική προσέγγιση της διδασκαλίας των Αγγλικών ως ξένης γλώσσας» , θα πραγματοποιηθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη,  στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας από τις 08:15 έως τις 14:00.

  Στόχος της συγκεκριμένης ημερίδας είναι οι καθηγητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας να επιμορφωθούν σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στην τυπική τάξη των Αγγλικών (Εκπαιδευτικοί Στόχοι: Reading, Writing & Grammar). Θα δοθεί έμφαση στην βήμα-προς-βήμα ανάλυση σχεδίων μαθημάτων, σε πρακτικά παραδείγματα στρατηγικών μάθησης -όπως παραδείγματα μνημοτεχνικών, μεταγνωστικών δεξιοτήτων, γνωστικών χαρτών, πολύ-αισθητηριακών και βιωματικών τρόπων διδασκαλίας-, σε projects που έχουν υλοποιηθεί από μαθητές, καθώς και σε εκπαιδευτικά εργαλεία και νέες τεχνολογίες (padlets, bloggers, stereograms, info graphics, quizlet, augmented reality tools/εργαλεία επαυξημένης πραγματικότητας) που μπορούν να χρησιμοποιήσουν καθηγητές και μαθητές μέσα στην τάξη, έτσι ώστε να ενισχυθεί το κίνητρο και η ενεργός συμμετοχή των μαθητών αλλά και η ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας.  Τέλος, οι συμμετέχοντες θα κληθούν σε ομάδες να σχεδιάσουν το δικό τους σενάριο μαθήματος βάσει των αρχών της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας καθώς και των στρατηγικών και των εκπαιδευτικών εργαλείων που θα τους έχουν δοθεί.

    Το Πρόγραμμα της ημερίδας είναι το εξής:

8.15-8.30 Προσέλευση - Χαιρετισμοί

8:30-9:00 Η διαφοροποιημένη διδασκαλία ως βασικός άξονας του πιλοτικού προγράμματος  «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»

 κ. Άννα Σιγανού, σχολική σύμβουλος  ΠΕ06 ν. Ευβοίας, Β΄ Αθήνας.

9:00-10:30         Theoretical Part:  Key Principles of Differentiated Instruction & Gardner’s Theory of Multiple Intelligences.             Differentiated Instruction with the use of Technological tools: A Step by Step Demonstration

Elisavet Kechagia, EFL/SEN Teacher, Teacher Trainer, Med Inclusion and Special Educational Needs, University of Birmingham

10:30-10:45     Διάλειμμα

10:45-12:15     Differentiating Writing & Grammar:

  1. a) Sample lesson plans, interactive & 3D materials, kinesthetic activities, mind maps and mnemonics are analyzed.
  2. b) Participants design their own activities based on the before mentioned techniques.

Elisavet Kechagia, EFL/SEN Teacher, Teacher Trainer, Med Inclusion and Special Educational Needs, University of Birmingham

12:15-12:30 Διάλειμμα

12:30-13:30       Differentiating Reading:

  1. a) A sample lesson plan with differentiated & multi-sensory activities is analyzed
  2. b) Participants design their own activities based on the before mentioned techniques.

Elisavet Kechagia, EFL/SEN Teacher, Teacher Trainer, Med Inclusion and Special Educational Needs, University of Birmingham

13:30-14:00     Conclusion & Follow-up Discussion

Επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους και βρείτε τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία κάθε τάξης.

 

Α' Δημοτικού

a dimotikou

Β' Δημοτικού

a dimotikou

Γ' Δημοτικού

a dimotikou

Δ' Δημοτικού

a dimotikou

Ε' Δημοτικού

a dimotikou

ΣΤ' Δημοτικού

a dimotikou