Πρόγραμμα ένταξης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

Στο σχολείο λειτουργεί Τμήμα Ένταξης στο οποίο φοιτούν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες .

Επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους και βρείτε τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία κάθε τάξης.

 

Α' Δημοτικού

a dimotikou

Β' Δημοτικού

a dimotikou

Γ' Δημοτικού

a dimotikou

Δ' Δημοτικού

a dimotikou

Ε' Δημοτικού

a dimotikou

ΣΤ' Δημοτικού

a dimotikou