Άσκηση Αντισεισμικής Ετοιμότητας

Τη Δευτέρα 23/11/2015,  πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, άσκηση ετοιμότητας για την εκκένωση του διδακτηρίου μετά από σεισμό, με στόχο την ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης στους μαθητές.

Επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους και βρείτε τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία κάθε τάξης.

 

Α' Δημοτικού

a dimotikou

Β' Δημοτικού

a dimotikou

Γ' Δημοτικού

a dimotikou

Δ' Δημοτικού

a dimotikou

Ε' Δημοτικού

a dimotikou

ΣΤ' Δημοτικού

a dimotikou